نهال گودرزی

نامه ای به پستچی 

سالها است مارم یک عادت قدیمی دارد و سعی می کند همیشه به آن پایبند باشد.هر وقت می خواهد نامه یا بسته ای را برای پدرم از طریق پست ارسال کند حتماٌروی پاکت یا بسته زیر قسمت های که برای نوشتن آدرس های فرستنده است با خودکار می نویسد " باتشکر از نامه رسان محترم " 

من از مادرم می پرسم چرا این جمله را می نویسی ؟ او می گوید با نوشتن این جمله همیشه در نظرم لحظه ای را تصور می کنم که آن پستچی یا نامه رسان عزیزی که در حال انتقال این بسته پستی به سمت مقصد است لبخندی بر لبانش می نشیند و احتمالا خستگی از تنش بیرون می آید و می تواند بفهمد که کارش بسیار ارزشمند و دوست داشتنی و تشکر آمیز بوده است. و من نتیجه می گیرم تنها کلمه و یا جمله یا انشا  که می توانم برای پستچی بنویسم در یک جمله کوتاه به او بگویم . با تشکر از نامه رسان محترم و زحمتکش که تمام پیامها و بسته های ما را جابجا می کند کار او بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است . 

نامه رسان محترم دوستت دارم وقتی نامه ی من را می بینی که به مقصد خود نامه رسان استچه می گویی ؟ چه فکری می کنی ؟ بله من فقط به خاطر تشکر از زحمات شما که نامه های کسانی که چشم انتظار آنها هستند تو به آنها می رسانی  این نامه را نوشته ام و دوست دارم از شما تشکر و قدر دانی کنم . 

نهال گودرزی 

-->
طراحی سایت: استودیو صفر و یک