عارف خاموش

سلام پستچی عزیز 

این اولین نامه است که برایت می نویسم ، امیدوارم از نامه من خوشت بیاید.

من می دانم که تو خیلی به فکر مردم هستی که نامه هایشان را زود به دستشان برسانی  ولی بعضی آدمها نمی دانند که تو چقدر به فکر نامه ی دیگرانی و فکر می کنند چند تا نامه تحویل می دهی و کارت تمام می شود  و به خانه می روی . ولی من می دونم که تو خیلی زحمت کش هستی و تا کارت تمام نشود نمی توانی به پیش خانواده ات بروی .

ازتو سپاسگذارم و ممنونم که نامه دیگران را به دستشان می رسانی 

باتشکر 

-->
طراحی سایت: استودیو صفر و یک