فراخوان مسابقه "نامه ای به پستچی"
فراخوان مسابقه  "نامه ای به پستچی"
Admin

فراخوان مسابقه "نامه ای به پستچی"

​ شرکت رایفر دانش ایلیا به مناسبت 17 مهر روز جهانی پست مسابقه نقاشی و نامه نگاری با موضوع فرهنگی " نامه ای به پستچی " برگزار می نماید.

"برگزاری مسابقه  " نامه ای به پستچی 

 

شرکت رایفر دانش ایلیا به مناسبت 17 مهر روز جهانی پست مسابقه نقاشی و نامه نگاری با موضوع فرهنگی " نامه ای به پستچی " برگزار می نماید.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت رایفر دانش ایلیا ،  محمدی مدیر عامل این شرکت در رابطه با برگزاری مسابقه " نامه ای به پستچی " بیان داشت ، شرکت رایفر دانش ایلیا جهت آشنایی کودکان و نوجوانان و خانواده ها به نقش خدمات پستی در جامعه و گسترش فرهنگ مکاتبه مسابقه نقاشی و نامه نگاری با موضوع فرهنگی " نامه ای به پستچی " برگزار می نماید.

وی گفت : شرکت رایفر دانش ایلیا در راستای فعالیت های فرهنگی خود ، سعی دارد تا آحاد مردم بخصوص نوجوانان را با مزیت ها و خدمات پستی خصوصا تمبر اختصاصی که یکی از این خدمات می باشد ، آشنا نماید.

وی در همین راستا افزود به منظور برگزاری هر چه بهتر این مسابقه فرهنگی و ترغیب حداکثری نسل نوجوان به شرکت در این مسابقه تصمیم گرفته شد این مسابقه در دو مقطع سنی 8 الی 10 سال ( نقاشی ) و 11 الی 15 سال ( نقاشی و نامه نگاری ) صورت پذیرد.

مدیر عامل شرکت