معاون وزیر: تحول عرصه تمبر از اهداف مهم شبکه پستی در سال 96 است
معاون وزیر:  تحول عرصه تمبر از اهداف مهم شبکه پستی در سال 96 است
SuperUser Account
/ دسته ها: اخبار, اخبار تمبر

معاون وزیر: تحول عرصه تمبر از اهداف مهم شبکه پستی در سال 96 است

معاون وزیر:

تحول عرصه تمبر از اهداف مهم شبکه پستی در سال 96 است
 

مهندس مهری معاون وزیر، رییس هیات مدیره ومدیرعامل در سی و ششمین جلسه شورای عالی تمبر تاکید کرد: با توجه به نامگذاری سال آینده شبکه پستی با عنوان رقابت ، تحول و تکامل باید عرصه تمبر کشور دستخوش تحولات بزرگی به ویژه در زمینه کیفیت شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پست، سی و ششمین جلسه شورای عالی تمبر روز گذشته با حضور مهندس مهری معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیرعامل، نصرآبادی رییس شورای عالی تمبر ،نجاری و نعمتی اعضای هیات مدیره شرکت ملی پست، حسینی نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صادقی نماینده سازمان تبلیغات اسلامی، خانم مرادی سرپرست پست استان کردستان ،صرا