سفارش رونمایی تمبر

مراسم رونمایی تمبر چیست ؟

 

زمانی که شرکت ملی پست ج.ا.ا  تمبر  (یادگاری ) جدیدی را چاپ می نماید ، قبل از انتشـار آن

، طی مراسمی از این تمبر تازه چاپ شده رونمایی می نماید . برای این کار،  روابط عمومی شرکت

ملی پست ج.ا. یک بنر 1*1 متر را که به شکل یک پاکت نامه  (که اصطلاحاً بـه آن پاکت نمـادین 

می گویند ) تهیه نموده و بر روی این پاکت نمادین نیز یک برگ از تمبر تازه چـاپ شده را الصـاق

می نماید ، سپس این پاکت با پرده ای  می پوشاند. در طـی اجـرای مراسم ابتـدا پرده را از روی

پاکت نمادین  برداشته و برای اولین بار نمای تمبـر بـرای حضار آشکار می شود . سپس نماینـده

شرکت ملـی پست تمبر الصـاق شـده بر روی این پاکت نمـادین را با مهر ( نسبتاً بزرگ ) شرکت

ملی پست ممهور می نماید.

 در پایان این مراسم چند تن از مدیران و یا اشخاص ذی ربط بر روی این پاکت نمادین جملاتی را

به رسم یادگاری با ذکر نام خود درج می نمایند . به این شکل تمبـر جـدیـد رونمایـی و بعد از آن

منتشر و به علاقه مندان عرضه می گردد. 

 

 

 

 

مراسم رونمایی تمبر اختصاصی

 

 شـرکت ملی پست ج.ا.ا  (درصورت درخواست متقاضی ) این امکان را فراهم نمـوده تا همین مراسم

برای تمبر های اختصاصی منتشر شده نیز انجام پذیرد . متقاضیانی که سفارش تمبر اختصاصی خود را

به شرکت ملی پست می دهند نیز می توانند طـی شرایطـی ، اجـرای همین مراسم را بـرای رونمـایی

تمبر اختصاصی خود تقاضا نمایند.

 

 

 

 

شرایط درخواست چاپ تمبر اختصاصی و مراسم رونمایی آن

 

 

1- در حال حاضر فقط اشخاص حقوقی( شرکت ها ، سازمانها، نهاد ها، ....)که دارای سربرگ رسمی هستند

 

   می توانند  متقاضی چاپ تمبر اختصاصی و اجرای مراسم رونمای آن از شرکت ملی پست باشند .

 

2- حـداقـل تیـراژ چاپ تمبـر  برای استـان تهـران 100 برگ می باشـد.

 

3- تصویر  مد نظر  متقاضی برای چاپ و رونمـایـی تمبـر می بایست حتمـا به تائید شـورای تمبـر برسد.

 

 

  

مراحل اجرای کار

 

1- متقاضی میبایست در ابتدا درخواست کتبی خود را مبنی بر چاپ تمبر و اجرای مراسم رونمایی آن

 

( بر روی سربرگ ) تهیه و ارائه نماید .

 

2- متقاضی میبایست همراه درخواست ، کپی رنگی تصویر مد نظر خود را نیز با مهر و امضاء در ذیل

 

آن ارسال نماید.

 

3- متقاضی میبایست فایل تصویـر  مـد نظـر خود را نیز برای چاپ و رونمایـی تمبر ارسال نماید .

 

    در صورت تایید تصویر توسط شورای تمبر (معولا 10 روز کاری طول می کشد) شرکت ملی پست

 

    پیش فاکتور هزینه های چاپ و رونمایی تمبر را برای متقاضی ارسال می نماید.

 

4- متقاضی می بایست مبلغ فاکتور ها را به حساب شرکت ملی پست واریز و رسید آنرا ارائه نماید .

 

5- در پایان تمبر ها چاپ شده و  تحویل متقاضی می گردد و نماینده های شرکت ملی پست با بنر و مهر

 

    مربوطه در تاریخ و محل اعلامی متقاضی حضور پیدا نموده و مراسم رونمایی را به انجام می رسانند.

 

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با  شماره    09352333825  (در ساعات اداری) تماس حاصل نمائید.