مصاحبه با دکتر حقیقت پژوه
SuperUser Account
/ دسته ها: مصاحبه

مصاحبه با دکتر حقیقت پژوه

نام و نام خانوادگي: حميدرضا حقيقت پژوه 
 متولد: 1352 هجري شمسي, تهران
محل تحصيل: دانشكده فني دانشگاه تهران(تيرماه 1383 )
آخرين مدرك تحصيلي: دكتراي مهندسي شيمي- پليمر

خالصه اي از فعاليتهاي علمي و اجرايي:
1 – سوابق اجرایی:
شركت گسترش انرژي پاسارگاد                               سمت: مدير پروژه هاي پتروشيمي
شركت سرمايه گذاري پارسيان                                سمت : معاون برنامه ريزي و مطالعات اقتصادي-استراتژيک
شركت مهر پترو كيميا (پتروشيمي)                          سمت: مدير عامل و عضو هيات مديره
شركت فراورده هاي معدني اپال كاني پارس                سمت : رئيس هيات مديره
شركت تجارت بين الملل شمش آذر                         سمت : نایب رئيس هيات مديره
شركت سرمايه گذاري مدبر                                    سمت : مدير طرح توسعه و سرمايه گذاري پروژه ها
شركت نيكنوش رشت                                          سمت : عضو هيئت مديره
شركت رزيتان                                                   سمت : مدير تحقيق و توسعه - مشاور مدير عامل
شركت شيميايي صدف عسلويه (الستيک SBR )           سمت : نايب رئيس هيات مديره – مشاور مدير عامل

 

شركت پتروپرديس جنوب مجري طرح ECH                سمت : مشاور فني و اقتصادي مدير عامل

شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو                 سمت: كارشناس ارشد معاونت توسعه صنعتي
شركت توليدي النار                                             سمت: مشاور فني مديرعامل

 

 

شركت چسب و قطعات پلاستيكي تهران                     سمت: مشاور فني توليد و تكنولوژي

شركت توليدي قوه پارس                                      سمت: مدير اجرايي پروژهها و كارشناس ارشد
شركت چسب وموادشيميايي ملي(گروه ملي)               سمت: مشاور فني مديرعامل
شركت نفت پارس                                              سمت: كارشناس واحد تحقيق
شركت پايا پيوند شيمي                                        سمت: سرپرست توليد و آزمايشگاه

 

 

شركت صندلي سازي رضواني                                  سمت: مسئول آزمايشگاه و واحد تحقيقات

 

شركت توليدي جوان پلاستيک                                سمت: مسئول واحد تحقيقات

شركت بسپار افرند(سرمايه گذاري صنعت نفت)            سمت : مشاور فني مدير عامل و مسئول تكنولوژي

پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي جهاد دانشگاهي       سمت : محقق و پژوهشگر بخش پتروشيمي و پليمر

و تدريس در مقطع كارشناسي رشته مهندسي شيمي و كلاسهاي آزاد مديريت جامع مهندسي و MBA دانشكده فني دانشگاه تهران


طرحهاي علمي- صنعتي در دست اجرا (يا زمينه هاي علمي و پژوهشي مورد علاقه):

 

توليد پليپروپيلن تقويت شده با تالک و كربنات كلسيم جهت مصارف صنعتي (شركت جوان پلاستيک)

 

1-ساخت ذغال باتريهاي قلمي اسيدي (AA)(شركت توليدي قوه پارس)

2-طرح بررسي ساخت انواع باتريهاي قابل شارژ نيكل ـ كادميوم (شركت توليدي قوه پارس)
3- بهينه سازي فرموالسيون انواع چسبهاي صنعتي و شويندههاي مايع (شركت چسب و مواد شيميايي ملي)

4-ارائه مدل رياضي مصرف بهينه منعقد كننده ها در تصفيه خانه هاي ايران (مركز تحقيقات و بهبود بهره وري صنعت آب و فاضلاب)

5-طرح حذف سختي آب شهر قم به روش كريستاليزاسيون (مركز تحقيقات و بهبود بهره وري آب و فاضلاب استان تهران)  

6- بررسي اقتصادي، سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و نظامي صنايع چسب در كشور(پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي جهاد دانشگاهي)
7- بررسي كامل فني– اقتصادي طرحهاي پلي استال ، پلي استرغيراشباع ايزوفتاليک، ايزوپرن، اتيلن وينيل استات، پلي وينيل استات، آلياژهـاي پليمـري، ترموپالستيک االستومرها ،پلي آكريلونيتريل ،پلي تترا فلورو اتيلن، الياف كربن، نرمال هگزان، متيـل اتيـل كتـون، EPDM ، اوره-آمونيـا،، پلـي ايزوپرن ،اتيلن گليكول و اتيلن اكسايد . (دفتر توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي و شركت گسترش صنايع پايين دستي پتروشيمي)
8-بررسي و توليد مواد افزودني كاربردي در انواع پالت پلاستيكي در كشور (شركت به پاد صنعت نفت)

9-توليد كامپوند شرينک پلي اتيلن در ساخت اتصالات لوله هاي پلاستيكي براي اولين بار در كشور (شركت بسپار افرند) 

10- توليد كامپوند پلي اتيلن در ساخت مواد پوشش لوله هاي فلزي وروكش كابلهاي مخابراتي براي اولين بار در كشور (شركت بسپار افرند)
11-توليد كامپوند پلي اتيلن در ساخت ورق شياردار مخصوص پوشش لوله هاي بتني آب و فاضلاب كشور (شركت نوآوران صنايع پوشش تهران)

12-توليد كامپوند پلي اتيلن مخصوص توليد لوله هاي پلي اتيلني كاربردي در آب و فاضلاب كشور بـا خـواص مكـانيكي بـالاتر و هزينـه توليـد كمتـر (شركت شبديز پروپيلين)

13- توليد رزين پلي استر غيراشباع ايزو GRP و حرارتي براي اولين بار در كشور (شركت رزيتان)
14- توليد رزين پلي استر غيراشباع اورتو از ضايعات PET براي اولين بار در كشور (شركت رزيتان)

كتابهاي (ترجمه/ تاليف) منتشر كرده:
1- - تاليف كتاب "فرهنگ افعال مركب انگليسي ـ فارسي"، بهار 1380.
2- كتاب" شناخت و تكنولوژي رزينهاي پلي استر غير اشباع" (در دست تهيه و تدوين).
3- تاليف و تدوين كتاب" شناخت و تكنولوژي مواد شوينده" (چاپ انتشارات مبتكران اسفند 1382 )و تجديد چاپ در سال 1391
4- تاليف كتاب "صنعت پتروشيمي در ايران"، زمستان 1390 با مشاركت شركت كارگزاري تامين سرمايه نوين.
5- تاليف كتاب "صنعت پتروشيمي در خاورميانه"، بهار 1391 با مشاركت شركت كارگزاري تامين سرمايه نوين.
6-- تاليف و تدوين بولتنهاي ماهانه"تحليل صنعت پتروشيمي كشور" و محصولات داخلي با مشاركت شركت كارگزاري تامين سرمايه نوين.

تعداد مقاله هاي چاپ شده در مجله هاي معتبر علمي: 

نمونه مقالات اخير:
6 مقاله در مجلات معتبر علمي مانند:
Preparation of agriculture-applied biodegradable low-density polyethylene by starch-urea مقاله - 2 compositions چاپ در مجله شيمي و مهندسي شيمي دسامبر 2003.
تعداد مقاله هاي ارائه شده در گردهماييها و سمينارهاي داخلي و خارجي :
16 مقاله ملي و بين المللي
اختراعات:
ثبت اختراع" توليد رزين پلي استر غيراشباع اورتو و ترفتاليک از ضايعات PET" در اداره ثبت اخراعات و اكتشافات كشـور در
فروردين 1386.
عضويت در انجمن ها:
1- انجمن پليمر ايران.
2- كانون فارغ التحصيلان دانشكده فني دانشگاه تهران.
3- انجمن مهندسي شيمي ايران.
4- انجمن مديران فني و اجرايي.
5- عضو انجمن شيمي آمريكا ACS از سال 2010
6- انجمن مهندسي صنايع ايران.
7- انجمن مديريت منابع انساني ايران.
8- انجمن صنفي مهندسي شيمي و پليمر ايران.
9- عضو رسمي انستيتوي مهندسين شيمي انگلستان IChemE از مارس 2011
 

قسمت اول:
1- برای شروع گفتگو ضمن معرفی خود بفرمائید که چند سال دارید و چند سال است که به تمبر علاقمند شده اید؟
بنده حمیدرضا حقیقت پژو هستم 43 سالم متولد 1352 ار سن 9 سالگی حدود سی و چهار سال است که تمبر جمع می کنم. وحدود 23 سال است که بصورت حرفه ای تمبر جمع می کنم.
2- صرف نظر از تعاریف معمول و مرسوم  بفرمائید تمبر چیست ؟
از نظر من تمبر یک اثر ماندگار است چون هم تاریخ را با خود دارد و هم ارزشمند است . وقتی کالایی و یا مجموعه ای هم ارزشمند باشد و اثری باشد ماندگار قاعدتا می تواند به عنوان یک کالای با ارزش و ماندنی نزد کسی که آن را نگه می دارد یا هدیه می دهد یا از آن به عنوان سرمایه یا موجودیت استفاده می کند.  فرآیندی را به همراه داشته باشد که این فرایند ضمن اینکه ارزش ایجاد می کند و مسائل اقتصادی را به همراه دارد ثبت می شود و ماندگار می شود. از نظر من تمبر این مفهوم را دارد.
(به نوعی می شود گفت تمبر ثبت کننده فرهنگ یک مملکت یا یک ملت و یا یک قوم بوده و این فرهنگ را می شود با تمبر نشان داد) نه تنها فرهنگ بلکه تاریخ و اتفاقات یک ملت را می توان با تمبر برای همیشه ثبت نمود  ،  وقتی ما بر می گردیم و یک دوره زمان گذشته را نگاه می کنیم مثل کشور خودمون را، عملا از سالهای 1270 ، 1267 تمبر در ایران چاپ شد ، بیانگر تاریخی و وقایعی است که در کشور اتفاق افتاده و شما از نوع طراحی و از نوع چاپ و از نوع کاغذ می توانید بفهمید که چقدر ما متحول شدیم و یا چه فرایندی را پشت سر گذاشتیم تا به جایگاه امروز رسیدیم.
3- به نظر شما چرا یک عده ای به جمع آوری تمبر روی آورده اند ؟ و اصولا این روند سیر صعودی دارد یا نزولی ؟
در کشور ما تعریف جمع آوری نزد کسانیکه کلکسیونر هستند و تمبر جمع می کنند بیشتر به دورانی بر می گردد که پست در ایران شکل گرفت ، معمولا خانواده پست به دلیل آشنایی بیشتر با این قضیه به این مجموعه و به این روش جمع آوری رو آوردند. اما بعداٌ در سطح جامعه به دلیل بالا رفتن سطح فرهنگ و نگرش اجتماعی این کار توسعه پیدا کرد و معمولا وقتی با دیگر کشورها مقایسه می کنیم ، متاسفانه در کشور ما سیر نزولی داشته و سایر جوامع به ویژه جوامع پیشرفته سیر صعودی داشته است. 
4- شما چه عواملی را در تغییر این روند تاثیر گذار می دانید؟
من خودم رابطه مستقیم می بینم بین نرخ رشد اقتصادی جوامع و جمع آوری تمبر چون وقتی در جائی کسی جمع آوری دارد  به ویژه جمع آوری تمبر ، در درجه اول حتما باید به درجه ای از فرهنگ و دانش رسیده باشد و بعد از لحاظ اقتصادی ، به هر حال  قدرت این کار را داشته باشد . ما در کشورمان متاسفانه به دلیل بحرانهای اقتصادی و اجتماعی که پشت سر گذاشتیم طی سنوات گذشته از صد سال پیش تا امروز مردم عمدتاً در درجه اول به لحاظ اقتصادی فرصت این کار را نداشتند ، بعدش هم به لحاظ فرهنگی سازی.
5- علت گرایش و علاقه ی شما به تمبر چه بوده؟
من وقتی حدود 9 سال سن داشتم و به دبستان می رفتم همکلاسی داشتم که پدرش در اداره پست بود همیشه برای من جالب بود هر تمبری که چاپ می شد  لای کتاب با خودش می آورد توی دبستان ، الان هم نمی دانم کجاست و در کجای دنیا است و ازش خبر ندارم ، و قتی نقش و نگار ها ی روی تمبر رو می دیدم برای من خیلی جذاب بود به دلیل آنکه تنوع داشت. یادم است بهاری که من 9 سالم شد، سال سوم دبستان بودم مادرم را مجبور کردم که (آن موقع خیابان پیروزی زندگی می کردیم) تقاطع خیابان پیروزی نبش خیابان پنجم نیروی هوایی یک پیرمردی بود که تمبر می فروخت من رفتم پیش ایشون و به من یاد داد که تمبر چیست به من یک پنس و یک ذره بین داد و یک آلبوم هم خریدم ، هم اینها انگیزه ای شد و پدرم را مجبورکردم بریم اداره پست و چون کوچک بودم و نمی توانستم حساب بانکی داشته باشم برای من یک حساب باز کرد و من از همون موقع پولهای هفتگی ام را جمع می کردم  و تمبر می خریدم و اکنون هم آلبومهای زیادی دارم و اولین آلبومی راکه خریدم هنوز دارم و یادم می آید که 12 الی 15 تومان قیمتش بود و برای من خیلی با ارزشه و  خیلی دوسش دارم و برای من یاد آور خیلی خاطرات گذشته است.
6- تمبر ها به چند دسته تقسیم می شوند و مجموعه داران کدام نوع از آنها را جمع آوری می کنند؟ 
به نظر من تمبر به چهار الی پنج دسته مختلف تقسیم می شود و شاید اولین دسته ای که خیلی عمومی تر است تمبر های جاری است تمبرهایی که اداره پست به لحاظ اینکه عموم مردم به عنوان هزینه پرداختی بابت انتقال مرسولشون پرداخت می کنند . به عنوان یک رسید و یا به عنوان یک عاملی که  هزینه این بسته برای انتقال پرداخت شده نگاه می شود. نوع دوم تمبر های کلکسیونری هست یا تمبر های مجموعه ای است که یاد آور خاطرات و مربوط به موضوع و یا اتفاقی هست که در جامعه و یا سطح بین المللی اتفاق افتاده و برای گرامیداشت آن و یا یاد آوری آن زمان چاپ می شود.  در این بین تمبرهایی هم داریم که به واسطه مراودات و یا اتفاقات سیاسی بین کشور ها چاپ می شود که در این سالهای اخیر خیلی مرسوم شده و من خودم به آنها تمبر های سیاسی می گویم به دلیل آنکه اتفاقات اجتماعی را تبدیل به فرآیند های سیاسی می کند و خیلی در روابط دو کشور موثربوده ، به ویژه برای ما ها که کلکسیونر هستیم بین کلکسیونر های بین المللی رد و بدل کردن این تمبر ها خودش در اصل مثل یک سوغاتیه و یک جور تحکیم ارتباط ، نوع دیگر تمبر ، تمبر تبلیغاتی هست  که هم در دنیا وجود دارد و تو ایران هم هست. اکثرا شرکتهای تبلیغاتی استفاده می کنند. و دیگه تمبر های اختصاصی هست که کسایی به سلیقه خودشان شرکتها و یا سازمانها بسته به نیاز شون که حالا این نیاز می تواند داخلی باشد، یاد بود باشد، گرامی داشت باشد و یا حفظ یک سنتی باشد سفارش می دهند که تیراژ آن کمتر است به طبع و ماندگاری آن بیشتره و حتما قیمت پیدا می کند و در کشورهای بین المللی هم هست که من نمونه های از آن را به شما نشان می دهم تمبر های دیگری هم داریم مثل تمبر های ورزشی و یا تمبر های سینمایی اشاره بکنیم. 
7- چرا در ایران مجموعه داران بیشتر تمبر های یادگاری را جمع آوری می کنند؟
به دلیل عدم آشنایی،  به دلیل نبودن آموزش ، معمولا در دنیا ورک شاپ هایی است برای آموزش دادن به افراد جمع آور، برای مثال انجمن تمبر آمریکا چهار جلد کتاب چاپ کرده که شما آموزش می بینید برای نوع تمبر و ویژگی های تمبر، اقتصادی بودن آن و چه تمبری را جمع بکنیم و چطوری نگهداری کنیم . می دانید که هر جمع آور، خودش به سلیقه خودش تمبر جمع می کند و معمولا قشنگی کار به این است. و ارزشش به اون تک بودنشه کلکسیونر ها در دنیا هم همین گونه اند. این به سلیقه شخص بستگی دارد و اجتماع و آموزشی که در این کار دیده است.مردم متاسفانه به دلیل شرایط اقتصادی پیش نیامده به خارج از کشور بروند و اصلا تعاملی با آن کشور ها داشته باشند، همان اندک اطلاعاتی به صورت یک کتابچه چاپ شده و در اختیار بقیه گذاشته شده و نگاه بیشتر نگاه سرمایه گذاری بوده و کسی که جهت دهی نموده فقط خواسته یادآوری کنه که  این مطلب یک مطلب سرمایه گذاریه و شما این کار را می کنید که از نظر اقتصادی منتفع بشوید. به نظر من یک نو جهت دهی کسب و کاری هم هست و کسی که این (کتابها را چاپ کرده) برای خودش کسب و کاری راه انداخته  ولی در دنیا اینجوری نیست در دنیا برای مثال سازمان ملل در قالب آموزش و تفاهم بین ملل تمبر هایی را چاپ می کند به نشانه این که ما از نظر انسان بودن با هم برابریم که این نوع تمبر ها تمبرهای یادگاری موضوعی است برای مثال شما در این تمبر ها رد پای اسلام را می بینید  رد  پای ادیان را می بینید مثل مسیحیت ، زرتشت ، ... و نشان می دهد هرکس هر دینی که دارد با هم برابر هستند و آنچه که مهم است ماباید یادبگیریم که به حقوق یکدیگر احترام بگذاریم .این پیامد این بخش ها است سازمان ملل سعی می کند به همه دنیا این را بگوید و پیام صلح دارد در همه تمبر ها پیام آموزش و مبارزه با بیماریهای بین المللی داره ( همه گیر ) ما در ایران این بازخورد را نمی بینیم .... من اعتقاد دارم تمبر پیام آوره، یعنی با خودش در همان چهار چوب کوچک زیباش خیلی پیام برای بیننده دارد.
8- شما به عنوان یک مجموعه دار تمبر ایرانی چه تمبر هایی را گردآوری می کنید؟
بیشترین موضوعی که برای من جذابه، موضوع تاریخه تاریخ کشورها و تاریخ ملل و به تب آشنایی با فرهنگ آنها برایم جالب است تو این سالها که مشغول جمع آوری تمبر بودم پیشرفت کشورها را دیدم ، من فروپاشی شوروی سابق را در این تمبر ها دیدم  یعنی زمانیکه شوروی به حدی رسید که معلوم بود همه چیز یک نواخت شده تمبر هر سالش یک نواخت می شده باید انتظار فروپاشی آن را می داشتیم. یا امروز توی کشورهای عرب  وقتی تمبر ها شو نو نگاه می کنم حس جدایی می بینم یعنی دارند از هم منفک می شوند بجاییکه به هم نزدیک بشوند. این برداشت من است من آدم سیاسی نیستم ولی در این تمبر ها رد پای سیاست بخوبی مشخص است. بر عکس در اروپا دارم می بینم که دارند به هم نزدیک می شوند من به شما تمبرهای استونی ، لتونی ، اسلواکی و حتی مجموعه ای به نام جمهوری چک ، آلمان نشان می دهد که همه دارند به هم نزدیک می شوند قالب تمبر ها موضوعهای تمبر ها  نگرششون نشون می دهد ملتها دارند به هم نزدیک می شوند و آنچه از هم درک می کنن یک سان می شود.
9- مطلع شدیم که شما مشترک تمبر چند کشور دیگر هم هستید لطفاً بفرمائید چند کشور و در صورت امکان نام آنها و اینکه چه مدت زمانی است که تمبر های این کشور ها را جمع آوری می کنید؟ 
بیش از چهل کشور  می باشد که من تمبر های آنها را جمع می کنم،  بصورت حرفه ای جمع می کنم حدود بیست چند ساله که تمبر های کشورهای مختلف را جمع آوری می کنم و کشورهاییکه از آنها تمبر جمع می کردم و جمع می کنم مثل یمن ، سوریه ، قبل از جنگ ها شون  و با وقوع جنگ چاپ تمبر در این کشورها متوقف شده ، از کشورهای آفریقایی تمبر جمع می کنم از آفریقای جنوبی از کنیا  از فی جی تمبر دارم از بوتان از ویتنام از تایوان از انگلیس که در تمبر های انگلیس کاملا رد پای جدایی از اروپا قابل مشاهده است. از سالهای قبل در هیچ یک از تمبرهای آن مشاهده نمی کنید که خود را قسمتی از اروپا بداند انگلیس حدود هفت جزیره دارد برای این جزایر 60 الی 70 ساله که داره تمبر چاپ می کند و با این کار به آنها داره هویت می دهد. امارات متحده عربی متاسفانه برای جزایر ما تمبر چاپ کرده ، داره برای جزایر ما هویت درست می کند بنام خودش وما در این زمینه کم کاری داشته ایم و این یعنی اینکه تمبر دارد ابزار سیاسی می شود. 
10- جمع آوری تمبر در دیگر کشورهای جهان به چه صورت انجام می شود؟
معمولا در کشور ها یک مجموعه تمبر بصورت یادگاری چاپ می شود که کلکسیونر ها بیشتر آنها را جمع آوری می کنند. اما تنوع موضوع در آنها بسیار زیاد است برای مثال اتفاقاتی که در سط بین المللی بوحود می آید ، موضوعاتی  مثل منابع انرژی ، رشد جمعیت ، وضعیت اقتصادی ، توجه به محیط زیست که برای خیلی از کشور ها مهم است ، اینها موضوعات مهمی است که برای آنها تمبر چاپ می شود و کلکسیونرها هم نسبت به جمع آوری آنها رقبت نشون می دهند و مطلبی که اخیرا در سطح بین المللی شاهد آن هستیم خرید و فروش تمبر های قدیمی است. 
11- تفاوت جمع آوری تمبر در ایران با دیگر کشورهای جهان در چیست؟
متاسفانه یکی از علتهای تفاوت ، نحوه جمع آوری در ایران با دیگر کشورها ، نبود آموزش در این زمینه است. متاسفانه این آموزش نه درسطح مدارس و نه در سطح دولت به آن پرداخته نمی شود . در دیگر کشورها روی این موضوع سرمایه گذاری می کنند. بخشهای خصوصی در این زمینه فعال هستند  که از حمایت های دولت نیز برخوردار هستند و عمده آنها تحت پوشش سازمان های خیریه قرار دارند و یا سازمانهای بین المللی از آنها حمایت می کنند و رسالت آنها توسعه فرهنگ و بستر سازی برای آن می باشد. 

پایان قسمت اول 

مطلب قبلی چاپ تمبر اختصاصی بزرگداشت یکصد و بیستمین سالگرد تولد وارتان هوانسیان
مطلب بعدی تمبر اختصاصی " گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری " رونمائی شد.
Print
7949 رتبه بندی این مطلب:
3/7

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x