کوپن روپنس
مدیر سایت
/ دسته ها: تمبر ها

کوپن روپنس

کوپن رپنس

 

کوپن رپنس وراقی بهاداری است که توسط اتحادیه جهانی  پست (upu) هر چهار سال یکبار منتشر می شود . بر اساس آن هر فرد می تواند با ارائه یک  برگ از این کوپن ها درباجه های پستی سراسر قلمرو اتحادیه مذکور ، معادل هزينه ارسال مرسوله عادي هوائي سنگ اول خارجه،  تمبر دریافت نماید.   ادارات پست کشور های عضو اتحادیه جهانی پست به تناسب میزان مصرف خود کوپن های مذکور را از دفتر امور بین الملل اتحادیه خریداری نموده و در کشور خود به فروش می رسانند.کوپن رپنس های بین المللی را با توجه به کاربرد و نوع مصرف آنها همچنین میزان سفارش و تیراژ تولید شده می توان به دو گروه کوپن رپنس های جاری و  کوپن رپنس های یادبود دسته بندی نمود. 

مطلب قبلی تمبر دولتی
Print
127 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x