موضوعات
اخبار عمومی
RSS
12
اخبار تمبر
تمبر به پاکتها و مرسولات پستی باز می گردد

تمبر به پاکتها و مرسولات پستی باز می گردد

مدیر سایت

به گزارش روابط عمومی رایفر دانش ایلیا و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسن عمیدی با بیان اینکه الصاق تمبر بر روی مرسولات و پاکت‌های پستی با عزم جدی در دستور کار قرار گرفته  است، افزود: "در گام اول، تمبر‌ها بر روی مرسولات پستی بین المللی الصاق می‌شود."

RSS
12
اخبار فیلاتلی
RSS